Project information
Modernization of the Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (UP CIISB)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015974 (kod CEP: EF18_046/0015974)
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biotechnology CAS

Cílem projektu je udržení stávající špičkové úrovně a globální konkurenceschopnosti České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB) prostřednictvím investic do jejího přístrojového vybavení. Svým organizačním modelem založeným na otevřeném přístupu uživatelů ke sdíleným laboratořím bude CIISB rozvíjet kulturu spolupráce v biologických a medicínských vědách a umožní realizaci nejnovějších experimentálních technik širokému spektru uživatelů bez ohledu na domovskou instituci.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 68


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info