Project information
Vývary jakožto zdroje minerálních látek

Project Identification
MUNI/C/0032/2020
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem práce je zhodnotit význam vývarů z pohledu obsahu mikronutrientů (minerálních látek) a zavedení získaných poznatků do praxe nutričního terapeuta. Laickou i odbornou veřejností jsou vývary vnímány jako zdroj minerálních látek, avšak tento názor není podporován dostatečnými vědeckými důkazy.
Různé druhy vývarů budou proto připraveny na základě doporučených receptur ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze. Analýza obsahu vybraných prvků (Ca, Zn, Cu, Fe, Mg, K, Na) proběhne na domovském Ústavu ochrany a podpory zdraví LF MU a bude posouzeno množství minerálních látek ve vývarech různých druhů a receptur.
Získané poznatky naleznou využití při tvorbě pokrmů a jídelníčků ve školním a nemocničním stravování a například i ve stravování v domovech sociálních služeb.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info