Project information
Neurální mechanismy dialektické behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti (NU20-04-00410)

Project Identification
NU20-04-00410
Project Period
5/2020 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt se zaměřuje na ověření behaviorálních a neurálních mechanismů účinku dialektické behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. Dialektická behaviorální terapie (DBT) je jednou z nejefektivnějších metod specificky zaměřených na léčbu pacientů s hraniční poruchou osobnosti (BPD) a vychází z neurobiologických korelátů BPD. DBT je však v České republice téměř nedostupná a existuje pouze několik studií, které doposud ověřovaly hypotetizované neurální mechanismy DBT. V současné studii budeme srovnávat skupinu pacientů s BPD, která podstoupí dvanáctitýdenní komplexní DBT program s kontrolní skupinou pacientů s BPD, kteří program nepodstoupí, a s kontrolní skupinou zdravých dobrovolníků. Ověřován bude efekt terapie na symptomatické úrovni a neurální změny pomocí magnetické rezonance a EEG měření.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info