Project information
Interní grantová agentura Masarykovy univerzity (IGA MU)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016943 (kod CEP: EF19_073/0016943)
Project Period
1/2020 - 3/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Pharmacy
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Language Centre

Projekt „Interní grantová agentura Masarykovy univerzity“ cílí na zvýšení kvality vzdělávání na Masarykově univerzitě na úrovni doktorského studia prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže. Realizací projektu dojde k nastavení nového systému soutěže studentských výzkumných grantů na MU, posílení internacionalizace a zvýšení předpokladů u studentů v doktorském stupni studia k výkonu výzkumné činnosti. Tomu bude odpovídat komplexní systém vzdělávání Ph.D. studentů v průřezových dovednostech pro práci ve VaV, rozšiřování role anglického jazyka a technické zajištění infrastruktury soutěže s ohledem na dostupnost, síťování, proces administrace a hodnocení studentských grantů. Na celouniverzitní úrovni bude implementováno a ověřeno nové schéma grantů pro studenty postgraduálního studia a podpořena snaha o snížení míry studijní neúspěšnosti v doktorském typu studia.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 145


Previous 1 2 3 4 5 6 7 15 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info