Project information
Xeno-free enzymatically degradable polymer materials for 4D bioprinting

Investor logo
Project Identification
GA21-06524S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Macromolecular Chemistry of the ASCR, v. v. i.

Současná buněčná biologie otevřela nový směr ve V&V, zaměřený na ex vivo tvorbu 3D
struktur, které velmi blízce napodobují tkáně a orgány živého organismu. I přes schopnost
buněk sebeorganizovat se, přispění nebuněčného 3D nosiče je stále považováno za důležité
pro zajištění správné morfologie. Slibným přístupem, jak zajistit správnou pozici buněk a jejich
další vývoj je 3D biotisk. Pokročilým konceptem je pak tzv. 4D biotisk, definovaný schopností
biomateriálu odpovídat na různé signály i po jeho vytisknutí. Hlavní limitací těchto přístupů je
suboptimální chemické složení biomateriálů, které nedává dostatečnou flexibilitu v mechanických vlastnostech, vnitřní geometrii, schopnosti vázat a uvolňovat ligandy atd. V tomto projektu navrhujeme připravit plně syntetické (xeno-free) vysoce flexibilní polymerní
biomateriály na bázi syntetických polyaminokyselin. Také vyvineme a ověříme postupy pro 4D
biotisk s využitím modelu buněk a tkání plic. Tento projekt je vysoce interdisciplinární a nebyl by možný bez těsného propojení mezi pokročilou chemií a buněčnou biologií.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info