Project information
Advanced sequencing methods for deciphering structural variants in cancer genome

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NU21-08-00237
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Moderní metody sekvenování DNA umožňují podrobné mapování nádorového genomu a identifikaci lézí, na něž je možné cílit protinádorovou léčbu. Sekvenování pomocí dlouhého čtení dovoluje charakterizovat přestavby genomu, které je obtížné přesně určit pomocí standardních metod nádorové cytogenetiky. Ve skupině pacientů s hematoonkologickými diagnózami chceme využít nové sekvenační metody pro zjištění organizace genomu a rekurentních přestaveb s cílem pochopit mechanismy vzniku aberací a určit jejich význam pro klinický průběh nemoci a odpověď na léčbu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 35


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info