Project information
Elektrofyziologické a neurozobrazovací metody v psychiatrii (ELENE)

Project Identification
MUNI/A/1385/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt sdružuje výzkumné projekty realizované v rámci jednotlivých dizertačních prací na Psychiatrické klinice FN Brno a LF MU. Výzkumy se zaměřují na mapování elektrofyziologických a neurozobrazovacích korelátů duševních onemocnění, hledání neurobiologických markerů duševních onemocnění a na výzkum efektivity inovativních metod v terapii duševních onemocnění (specifické psychoterapeutické přístupy, neinvazivní mozková stimulace, neurofeedback). Konkrétní projekty se zaměřují na měření neurálních efektů dialektické behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti, vývoje brain-computer interface technologií včetně metody fMRI neurofeedbacku, měření efektivity transkraniální magnetické stimulace u pacientů s hraniční poruchou osobnosti a u pacientů s ADHD, mapování kortikálních vrstev u schizofrenie a měření neurálních korelátů vnímání vlastního těla u pacientů s poruchami příjmu potravy a u úzkostných pacientů včetně metody virtuální reality.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info