Project information
Vrozená imunita a její abnormality v rozvoji imunopatologických stavů

Project Identification
MUNI/A/1244/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na některé aspekty abnormalit nespecifického imunitního systému v patogenezi chorob.
V oblasti komplementového systému budeme zkoumat především význam intracelulárního komplementu nemocných s eosinofilním astmatem (Mgr. P. Slanina, Mgr. J. Štíchová). Dále bude pokračovat výzkum vlastností Low denzity neutrophils (LDN), zejména u nemocných s hypogamaglobulinémiemi (Mgr Slanina).
V molekulárně-genetické části budeme pokračovat v analýze rozdílů v genetické výbavě pacientů s různou závažností průběhu hereditárního angioedému (HAE). Analyzováno bude několik desítek genů na úrovni RNA i DNA. Experimentální část je hotová a před námi je bioinformatické zpracování dat a příprava publikace (Mgr. H. Grombiříková). Zaměříme se také na studium genetických faktorů u skupiny pacientů s autoimunitními cytopeniemi (H. Grombiříková) a zánětlivými onemocněními střev s časným začátkem (V. Bílý). Budeme se věnovat nejen monogenním příčinám, ale i oligo- či polygenně determinované genetické dispozici ke vzniku těchto chorob.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info