Project information
Specifický výzkum v oblasti „Life Sciences“

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Projekt je zaměřen na specifický výzkum v oblasti „Life Sciences“, především v oborech strukturní biologie, genomika, proteomika a molekulární medicína. Soustředí se na studium biomolekul na atomární, molekulární i buněčné úrovni s cílem porozumět životně důležitým biologickým procesům. Zabývá se rovněž výzkumem vývojových strategií rostlin a prohlubuje poznání základních molekulárních mechanismů řady nemocí, především rakoviny. Při řešení výzkumných úkolů budou využívány a kombinovány biologické, biochemické, biofyzikální i bioinformatické metody. Řešení dílčích cílů projektu se budou účastnit výzkumné týmy, jejichž podstatnou část tvoří studenti doktorských studijních programů garantovaných ústavem Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR) ve spolupráci se Středoevropským technologickým institutem Masarykovy univerzity (CEITEC MU).

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info