Project information
Proteomic identification of biomarkers associated with IL-6 variability in aneurysmal subarachnoid hemorrhage

Project Identification
NU23-04-00382
Project Period
5/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Cílem projetku je identifikovat markery, které jsou spojené s variabilitou IL-6 a tíží subarachnoidálního krvácení (SAK). Projekt bude probíhat ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou FN Brno, která bude hlavním řešitelem projektu. V rámci klinické části budou hodnoceny vzorky mozkomíšního moku a krve, které budou odebrány od pacientů se SAK a v pseudonymizované podobě předány k analýzám na MU. V rámci experimentální části budou hodnoceny vzorky mozku, jater a tukové tkáně u laboratorních zvířat s experimentálně navozeným SAK. Vzorky budou analyzovány pomocí ELISA, qPCR a na vybraných vzorcích bude provedena proteomická analýza. Klinická část by měla přispět k identifikaci nových markerů zánětu, které by mohly být použitelné diagnosticky a terapeuticky. Experimentální část bude studovat orgánové procesy a měla by pomoci odhalit roli identifikovaných markerů v patofyziologii SAK (přímá/ nepřímá souvislost se zánětem/narušením homeostázy).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info