Transfer technologií a uzavírání smluv: smlouvy o mlčenlivosti (NDA/CDA), licenční smlouvy, smlouvy o kontrahovaném výzkumu - seminář CTT MU

15 Nov 2021


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info