Project information
CEITEC - Central European Institute of Technology (CEITEC)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.05/1.1.00/02.0068
Project Period
1/2011 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central Management Structure of the CEITEC Project
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Materials Physics of the ASCR, v. v. i.
Mendel University in Brno
University of Veterinary Sciences Brno
Brno University of Technology
Veterinary Research Institurte

Předkládaný projekt CEITEC - středoevropský technologický institut je unikátním počinem, usilujícím o podporu rozvoje Jihomoravského regionu investicí do výzkumné a vývojové infrastruktury. Jedinečnost projektu spočívá zejména v zapojení nejlepších vědeckých týmů se signifikantními výsledky v různých oborech věd o živé a neživé přírodě a působících na různých vysokých školách a výzkumných institucích soustředěných v rámci města Brna. Projekt se díky celkovému rozpočtu způsobilých výdajů ve výši 5,296 mld. Kč řadí mezi velké projekty dle definice ve čl. 39 - 41 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Žadatelem o dotaci je Masarykova univerzita. Partnery projektu jsou: Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Výzkumný ústav veterinárního lékařství.

Výzkumný profil navrhovaného centra excelence integruje do sedmi výzkumných programů vybrané perspektivní oblasti z věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií.

Ústředními výsledky projektu v roce 2015 jsou:

  • zvýšená podpora synergických vazeb mezi obory z oblasti živých a neživých věd ústící ve zvýšení potenciálu tvorby unikátních výsledků a jedinečných aplikací,
  • vytvoření nových pracovních pozic v Jihomoravském regionu pro vysoce kvalifikované odborníky a experty,
  • zvýšení podílu smluvního výzkumu a zahraničních finančních zdrojů na celkovém výzkumném rozpočtu centra,
  • vytvoření výzkumných skupin s vyšším podílem mladých výzkumných pracovníků do 35 let a žen,
  • poskytnutí špičkového zázemí pro vzdělávání studentů doktorských studijních oborů a mladých výzkumných pracovníků,
  • podpora spolupráce s výzkumnými subjekty a vysokými školami v České republice i zahraničí,
  • zrychlení přenosu nových poznatků do výuky a do aplikační sféry, zejm. českým průmyslovým podnikům.

Publications

Total number of publications: 1897


Previous 1 2 3 4 5 6 7 190 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info