Project information
Analýza gamma-delta T lymfocytů reaktivních na nádorové buňky u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií: nový přístup k buněčné terapii

Project Identification
15-32935A (kod CEP: NV15-32935A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Cílem tohoto projektu je analýza Vδ1, Vδ2 a Vδ3 gamma-delta (γδ) populací T-lymfocytů u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL). Lidské γδ T buňky jsou účinnými efektorovými buňkami přirozené imunity podílící se na protinádorovému imunitnímu dozoru. Náše pilotní data ukazují významnou reaktivitu γδ T buněk proti primárním CLL buňkám. Naším cílem je detailní analýza populací γδ T buněk včetně stanovení expanzí, klonality, celogenomového profilování, protinádorové cytotoxicity a interakcí s CLL buňkami. Dále bude provedena analýza unikátní kohorty dárců s monoklonální B-buněčnou lymfocytózou (MBL), která přispěje k objasnění příčin a mechanismů patogeneze CLL onemocnění. MBL je biologicky podobné s CLL a je přijímáno jako její prekurzor. Je velmi důležité, abychom dosáhli lepšího porozumění nejen o γδ cytotoxicitě proti maligním CLL buňkám, ale také o reaktivitě γδ T-buněk proti CLL i přes signalizaci od stromatu kostní dřeně. Tato analýza přinese nové výsledky důležité pro budoucí imunoterapeutické aplikace určené k odstranění residuálních CLL buněk.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info