Project information
Neurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruch

Project Identification
16-31457A (kod CEP: NV16-31457A)
Project Period
4/2016 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Funkční neurologické symptomy jsou spjaty s počátky neurologie i psychiatrie, přesto doposud neexistuje spolehlivý model umožňující jejich porozumění. Také diagnostika funkčních neurologických poruch vyloučením organické příčiny neposkytuje žádná vodítka pro léčbu. Neurovědní výzkumy z poslední doby přinášejí stále více dokladů o tom, že funkční neurologické symptomy je možné popsat jako poruchy na tělo-zaměřené pozornosti společně s abnormálním očekáváním ohledně symptomů. Rovněž podíl limbických oblastí na vzniku symptomů je dlouho zastávanou avšak doposud neověřenou hypotézou. Předmětem projektu je výzkum neurobiologických mechanismů funkčních neurologických symptomů a návrh terapeutického postupu pro léčbu funkčních neurologických poruch, který by byl postaven na znalosti patofyziologického mechanismu onemocnění a na jejích behaviorálních a fyziologických projevech. V rámci tohoto cíle bude ověřeno, zda je imerze ve virtuální realitě vhodným terapeutickým nástrojem pro léčbu funkčních neurologických poruch.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info