Project information
Hodnocení diagnostických a terapeutických metod u pacientů s vybranými kožními nemocemi (Genetika, světloléčba)

Project Identification
MUNI/A/1420/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je nalezení rizikových genů, které ovlivňují vznik a progresi chronické venózní insuficience (CVD) a dále průběh hojení bércových vředů žilní etiologie, aby bylo možno predikovat průběh CVD u každého pacienta a individualizovat tak léčebný plán.
Dalším cílem bude hodnocení světloléčebných přístrojů a metod úspěšně aplikovaných u pacientů 1. dermatovenerologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info