Project information
Prohlubování znalostí v oblasti zdravotních rizik a benefitů výživy, prostředí a životního stylu

Project Identification
MUNI/A/1278/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Náš projekt je koncipován jako zastřešující platforma pro dílčí projekty studentů našeho ústavu. Přes různorodost výzkumných témat je sledován společný cíl, jímž je ochrana a podpora zdraví. Celkem bude sledováno 12 jednotlivých výzkumných cílů. Podpořena bude publikační aktivita šestnácti studentů
Společně podávaný projekt má pro nás všechny kromě publikačních výsledků, jež jsou stěžejní, také přidanou hodnotu ve formě týmové práce, sdílení zkušeností z výzkumu i z přípravy publikací či jiných forem prezentací odborných témat.
Výzkumná témata reagují na aktuální zdravotní výzvy a sledují preventivní cíle na úrovni jednotlivce i změny systému.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info