Project information
Kardiovaskulární systém od A do Z (KAVASAZ)

Project Identification
MUNI/A/1307/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na kardiovaskulární systém s důrazem na studium jeho regulací a dysregulací za různých fyziologických a patologických stavů, se zřetelem na vliv různých farmak na studované děje. Projekt spojuje základní výzkum Fyziologického ústavu LF MU s klinicky orientovaným výzkumem.
Na projektu bude participovat 11 studentů doktorského studia a 14 studentů magisterského studia Všeobecného lékařství (z toho 4 studenti programu P-PooL). Fyziologický ústav se danou problematikou zabývá dlouhodobě a navrhovaný projekt představuje pokračování deseti projektů specifického výzkumu řešených v letech 2010-2019. V rámci spoluprací se na řešení dané problematiky podílí také Biochemický ústav LF MU a Ústav patologické fyziologie LF MU.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info