Diabetici mají jinou odpověď rychlosti pulzové vlny v periferních tepnách na ortostatickou zátěž

Authors

SVAČINOVÁ Jana HIDEGOVÁ Simona SIEGLOVÁ Helena KAŠČÁKOVÁ Zuzana FABŠÍK Martin JAKUBÍK Juraj NOVÁK Jan NOVÁKOVÁ Zuzana HRUŠKOVÁ Jana

Year of publication 2020
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Rychlost pulzové vlny (PWV) je nepřímým ukazatelem arteriální tuhosti: PWV roste se zvyšující se tuhostí. Zvýšená tuhost arteriální stěny je spojená s endoteliální dysfunkcí a remodelací stěny, což jsou změny přítomné u diabetiků. Proces změny ale nemusí probíhat ve všech cévách stejně. Cílem této studie je vyhodnocení efektu změny polohy těla na PWV periferních tepen diabetiků a zdravých kontrol. PWV byla měřena u pacientů s diabetem II (7m/8ž, 68±10 let, TK 158/90±19/9 mmHg) a zdravých kontrol (5m/6ž, 23±2 let, BP 117/76±9/5 mmHg) pomocí vícekanálové celotělové bioimpedance. Měření probíhalo na levé ruce (PWVr) a noze (PWVn). Protokol se sestával z 6 min měření v leže (leh) a 6 minut na lůžku sklopeném do 45° (hut). Pro každou skupinu byl vypočítaný poměr PWV ruka/noha a také hut/leh. Výsledky: V leže měli diabetici vyšší PWV než kontroly. Sklopení zvýšilo PWV jen u diabetiků (pouze nohy). Poměr PWV ruka/noha byl významně nižší u diabetiků během sklopení než u kontrol a než u obou skupin v leže. V případě nohou diabetiků byl poměr hut/sup zvýšený v porovnání s kontrolami a poměrem rukou. PWV v horních a dolních končetinách u diabetiků má rozdílnou odezvu na změnu polohy těla. Vyšší PWV u diabetiků v leže v porovnání s kontrolami je dáno vyšší tuhostí tepen, obojí důsledek diabetu I, vyššího věku a pravděpodobně i hypertenze. Hlavní vliv na rozdíl mezi PWV ruky a nohy během sklopení má hydrostatický tlak. Ale zvýšení poměrů PWV ruka/noha u diabetiků je pravděpodobně známkou rozdílné regulace redistribuce krve během sklopení. Tyto rozdíly naznačují změny v regulaci arteriálního tonu, což může souviset jak s endoteliální funkci tak posunem v řízení cév autonomním nervovým systémem. Poměr PWV ruka/noha v reakci na ortostatickou zátěž by proto mohl být zajímavým parametrem pro vyšetření funkce cévního systému u diabetiků.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info