Project information
Od molekulární, buněčné a tkáňové k systémové patofyziologii vybraných komplexních nemocí (ComplexPF)

Project Identification
MUNI/A/1698/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt řeší problematiku patofyziologie vybraných komplexních nemocí – konkrétně solidních nádorů hlavy a krku, prsu a hematologických (mnohočetný myelom), komplikací diabetu (2. typu) a obezity a osteodegenerativních onemocnění – hierarchicky na různých úrovních etiopatogeneze s využitím široké palety metodologických přístupů v dílčích podprogramech (A až E). Pro studium budou vybrány jednak modelové buněčné linie (nádorové i nenádorové) a rovněž humánní biologické vzorky. Metodologie bude zahrnovat metabolomických analýz, multimodální holografické mikroskopie, laserová skenovací konfokální mikroskopie a mikroskopie atomárních sil, dále geneticko-epidemiologické přístupy (sekvenace, RT-PCR, chipy), klasickou proteomiku a transkriptomiku, flowcytometrii, ELISA aj. Výstupem projektu budou min. 2 obhájené dizertační práce, 1 diplomová (resp. jejich analogie na LF v podobě P-PooL práce), cca 5 publikací v kategorii Jimp a min. 4 v Jost a několik aktivních prezentací na tuzemských a zahraničních fórech.
Dílčí podprogramy:
(A) Nádorové mikroprostředí vybraných solidních tumorů – studium metabolických, morfologických a mechanických buněčných parametrů a nových terapeutických strategií
(B) Molekulární patofyziologie diabetické nemoci ledvin
(C) Extramedulární onemocnění pacientů s mnohočetným myelomem
(D) Biomarkery složení těla a nutričního chování dětí i dospělých
(E) Terapeutické řešení osteodegenerací pomocí implantátů – studium vlivu slitin kovů in vitro

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info