Project information
Analýza vlivu inhibice autofagie na exozomální sekreci sponocelulárního karcinomu hlavy a krku

Project Identification
MUNI/11/SUP/23/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku (HNSCC) představují celosvětově jednu z nejčastějších malignit s mortalitou přeahující 50 %. Rezistence k terapii, zejména k radioterpaii, je jednou z hlavních příčin nízké míry přežití pacientů. Porozumění molekulárním mechanizmům zodpovědných za rezistenci k léčbě tak může mít signifikantní dopad na přežití pacientů. Jedním z hlavních buněčných mechanizmů nádorových buněk HNSCC zodpovědných za adaptaci na stres a kolísáni hladin živin je autofagie. Autofagie je katabolický proces recyklace buněčných proteinů i celých organel. Tento proces je také úzce spjat s exozomální sekrecí. V tomto projektu bude analyzován vliv inhibice autofagie v různých fázích tohoto procesu na množství exozomů a jejich složení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info