Project information
Využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie pro identifikaci molekulárních vzorců u relabovaných pacientů s mnohočetným myelomem

Project Identification
NU21-03-00076
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Mnohočetný myelom je druhé nejčastější hematoonkologické
onemocnění starších lidí. Medián věku při diagnóze je 65 let.
Transplantace kostní dřeně a zejména pak nové léky (imunomodulační
léky, inhibitory proteazomu a monoklonální protilátky) výrazně
zvýšily přežití pacientů s MM za posledních 10 let. Nicméně většina
pacientů stále relabuje. Tento projekt se zaměří na analýzu malých
molekul v periferní krvi i mikroprostředí kostní dřeně pacientů s MM,
kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně a léčbu novými léky,
pomocí sekvenování nové generace a hmotnostní spektrometrie s cílem vytvořit diagnostický nástroj, založený na predikci umělými
neuronovými sítěmi, které pomohou identifikovat pacienty s vysokým
rizikem relapsu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info