Informace o projektu
Využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie pro identifikaci molekulárních vzorců u relabovaných pacientů s mnohočetným myelomem

Kód projektu
NU21-03-00076
Období řešení
5/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Mnohočetný myelom je druhé nejčastější hematoonkologické
onemocnění starších lidí. Medián věku při diagnóze je 65 let.
Transplantace kostní dřeně a zejména pak nové léky (imunomodulační
léky, inhibitory proteazomu a monoklonální protilátky) výrazně
zvýšily přežití pacientů s MM za posledních 10 let. Nicméně většina
pacientů stále relabuje. Tento projekt se zaměří na analýzu malých
molekul v periferní krvi i mikroprostředí kostní dřeně pacientů s MM,
kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně a léčbu novými léky,
pomocí sekvenování nové generace a hmotnostní spektrometrie s cílem vytvořit diagnostický nástroj, založený na predikci umělými
neuronovými sítěmi, které pomohou identifikovat pacienty s vysokým
rizikem relapsu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info