Project information
Loads on the cardiovascular system from A to Z (ZAKAVAZ)

Projekt spojuje vědecko-výzkumnou činnost všech laboratoří Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Pomocí metod užívaných jak v animálních experimentech, tak v klinické medicíně budou zkoumány nejen dílčí fyziologické procesy, ale i jejich začlenění do regulací na úrovni celého organismu. Hlavním cílem projektu je problematika kardiovaskulárního systému a jeho změn při zatížení nemocí či její léčbou, včetně fyziologické zátěže tělesné.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 48


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info