Project information
Expansion of scientigic aspects in simulation-based education I. (SIM-EASE)

Project Identification
MUNI/A/1551/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je zastřešení multidisciplinárních témat doktorandských prací programu LF MU Simulace v medicíně (Healthcare Simulation). Simulace v medicíně se dynamicky rozvíjí na národní i mezinárodní úrovni. V dnešní době se nejedná pouze o simulace s nízkou či vysokou mírou věrnosti, standardizované či virtuální pacienty. Zahrnuje všechny principy výuky, tréninku a výzkumu, kterou mohou vest ke zlepšení bezpečnosti pacientů. Simulace v medicíně má široké, multioborové a inkluzní atributy. V rámci tohoto projektu se díváme na různé aspekty simulací v medicíně. Přestože se jedná o mladý studijní obor, plánujeme první výsledky průběžně sdílet na domácích i zahraničních fórech a ideálně pokračovat v navazování mezinárodní spolupráce při výzkumných činnostech jednotlivých tematických celků.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info