Informace o projektu
Rozvoj vědeckých aspektů simulačního vzdělávání na LF MU I. (SIM-EASE)

Kód projektu
MUNI/A/1551/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je zastřešení multidisciplinárních témat doktorandských prací programu LF MU Simulace v medicíně (Healthcare Simulation). Simulace v medicíně se dynamicky rozvíjí na národní i mezinárodní úrovni. V dnešní době se nejedná pouze o simulace s nízkou či vysokou mírou věrnosti, standardizované či virtuální pacienty. Zahrnuje všechny principy výuky, tréninku a výzkumu, kterou mohou vest ke zlepšení bezpečnosti pacientů. Simulace v medicíně má široké, multioborové a inkluzní atributy. V rámci tohoto projektu se díváme na různé aspekty simulací v medicíně. Přestože se jedná o mladý studijní obor, plánujeme první výsledky průběžně sdílet na domácích i zahraničních fórech a ideálně pokračovat v navazování mezinárodní spolupráce při výzkumných činnostech jednotlivých tematických celků.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info