Project information
Nový diagnostický nástroj pro stanovování intratumorálního mikrobiomu

Project Identification
FW10010249
Project Period
1/2024 - 6/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Prague - Motol
Research Institute of Food Industry, Prague
ESSENCE LINE,s.r.o.

Projekt se zaměřuje na výzkum intratumorálního, střevního a orálního mikrobiomu u onkologických pacientů po operaci nádorů ledvin a zhoubných nádorů ORL oblasti. Pacientům budou odebrány vzorky nádorů, stolice a slin, které budou následně vyšetřeny na přítomnost mikrobiálních agens (bakterií, archaea, virů, parazitů a plísní) pomocí technologie na bázi biočipu. Zastoupení jednotlivých bakteriálních rodů bude kvantifikováno metodou sekvenování 16S amplikonů. Získaná data budou podrobena bioinformatické analýze a na základě výsledků definována skupina intratumorálně se vyskytujících mikrobů. Cílem projektu je vyvinout a otestovat diagnostický nástroj pro skríning intratumorálních klinicky relevantních mikrobů, který umožní zlepšení diagnostiky a léčby některých nádorových onemocnění.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info