15 projects supported by AZV in 2024

In this year's programme of the Ministry of Health of the Czech Republic to support medical applied research, the Czech Health Research Council supported 15 projects of applicants from LF MU.

23 Feb 2024

No description

In 2023, 11 projects were supported by the Council. In a year-on-year comparison, the faculty again recorded an increase in supported applications.

For 8 of the supported projects, the FM MU is the principal investigator, and for 7 projects, the FM MU is the co-investigator.

Congratulations to all successful applicants!

supported projects-principal investigators

  • Kateřina Kaňková: Vytvoření kompozitního stratifikačního skóre predikujícího vyšší výskyt perinatálních komplikací a poporodní persistence diabetu u žen s gestačním diabetes mellitus
  • Jiří Šána: Nové terapeutické cíle při překonávání radiorezistence: Systematická identifikace genů řídících odpověď na radiaci prostřednictvím integrace funkční genomiky a transkripčního profilování
  • Karla Plevová: Klonální expanze u chronické lymfocytární leukémie – (epi)genomická charakterizace pro lepší pochopení nemoci 
  • Ladislav Plánka: Komplexní in vitro, ex vivo a in vivo experimentální studie osteoinduktivního fosfátového adheziva určeného pro lepení zlomenin kostí a provádění artrodéz
  • Dáša Bohačiaková: Využití 3D modelu cerebrálních organoidů pro objasnění mechanismů rezistence léčby a rozvoje recidivy u glioblastomu
  • Michaela Bosáková: Úloha FGFR2 lokalizace do primárního cilia v patogenezi glioblastomu
  • Tomáš Vičar: MechanoSPIM: mikroskopie se selektivním rovinným osvětlením pro analýzu deformovatelnosti buněk při screeningu léčiv a hodnocení invazivity
  • Petra Lázničková: Nové metody posouzení kvality a fitness CD34+ buněk a CD34-derivovaných myeloidních buněk z mobilizované krve

all supported projects


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info