15 podpořených AZV projektů pro rok 2024

V letošním programu MZ ČR na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu bylo Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR podpořeno 15 projektů žadatelů z LF MU.

23. 2. 2024

Bez popisku

V roce 2023 bylo AZV podpořeno 11 projektů. V meziročním srovnání tak fakulta opět zaznamenala nárůst podpořených žádostí.

U 8 podpořených projektů je LF MU v pozici hlavního řešitele, u 7 projektů pak LF MU figuruje v roli spoluřešitele.

Všem úspěšným žadatelům gratulujeme!

Podpořené projekty-hlavní řešitel

  • Kateřina Kaňková: Vytvoření kompozitního stratifikačního skóre predikujícího vyšší výskyt perinatálních komplikací a poporodní persistence diabetu u žen s gestačním diabetes mellitus
  • Jiří Šána: Nové terapeutické cíle při překonávání radiorezistence: Systematická identifikace genů řídících odpověď na radiaci prostřednictvím integrace funkční genomiky a transkripčního profilování
  • Karla Plevová: Klonální expanze u chronické lymfocytární leukémie – (epi)genomická charakterizace pro lepší pochopení nemoci 
  • Ladislav Plánka: Komplexní in vitro, ex vivo a in vivo experimentální studie osteoinduktivního fosfátového adheziva určeného pro lepení zlomenin kostí a provádění artrodéz
  • Dáša Bohačiaková: Využití 3D modelu cerebrálních organoidů pro objasnění mechanismů rezistence léčby a rozvoje recidivy u glioblastomu
  • Michaela Bosáková: Úloha FGFR2 lokalizace do primárního cilia v patogenezi glioblastomu
  • Tomáš Vičar: MechanoSPIM: mikroskopie se selektivním rovinným osvětlením pro analýzu deformovatelnosti buněk při screeningu léčiv a hodnocení invazivity
  • Petra Lázničková: Nové metody posouzení kvality a fitness CD34+ buněk a CD34-derivovaných myeloidních buněk z mobilizované krve

všechny podpořené projekty


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info