Imunoterapie jako součást individualizované léčby glioblastomu u adolescenta se syndromem konstitučního deficitu v „mismatch repair“ opravném systému

Authors

PAVELKA Zdeněk BAJČIOVÁ Viera ŠTĚRBA Jaroslav MÚDRY Peter JEŽOVÁ Marta NOSKOVÁ Hana SLABÝ Ondřej SOUČKOVÁ Lenka

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info