Exaktní popis specifity individuálních klonů nádorově reaktivních T lymfocytů pomocí stanovení aminokyselinové sekvence beta řetězce T lymfocytárního receptoru u pacientů s maligním melanomem

Authors

HORÁK Radovan DUDOVÁ Silvie VIDLÁKOVÁ Petra OČADLÍKOVÁ Darina HANÁK L. FAIT Vuk KOCÁK Ivo ŽALOUDÍK Jan MICHÁLEK Jaroslav

Year of publication 2006
Type Article in Proceedings
Conference 30. Brněnské onkologické dny 2006 - Edukační sborník
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Web Full Text in PDF
Keywords tumor imunology; T cell receptor determination; malignant melanoma
Description Studie potvrdila představu, že ve spektru nádorově-reaktivních T lymfocytů existují majoritní imunodominantní klony. V obou případech (TIL i CTL) byl zjištěn přibližně třetinový podíl majoritního klonu. Tato skutečnost však není vzhledem k omezenému souboru dostatečně validní a bude nutné výsledky potvrdit v průběhu dalších studií. Podařilo se však úspěšně zavést tzv. klonotypový esej jako novou metodu exaktní charakterizace T lymfocytů na základě aminokyselinové sekvence jejich TCRB. Tato metodika bude nadále používána a její univerzálnost překračuje vymezenou oblast studia melanomu, neboť její obecné použití lze rozšířit na celý obor nádorové popř. transplantační imunologie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info