Hemodynamický monitoring u operací aneuryzmat abdominální aorty

Authors

HILLOVÁ MANNOVÁ Jitka ŠILHART Zdeněk KYSELA Petr NIČOVSKÝ Jiří HAMTILOVÁ Irena ŠEVČÍK Pavel

Year of publication 2008
Type Article in Proceedings
Conference Sborník abstrakt III. sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Pomocí získaných hemodynamických údajů lze během operace optimalizovat oběhové prametry, včas odhalit perioperační komplikace a zahájit jejich adekvátní léčbu a tím snížit frekvenci závažných až smrtelných komplikací. Využití moderních metod na našem pracovišti, mezi něž jícnová dopplerometrie patří, napomáhá k dosažení dlouhodobě dobrých výsledků pro operacích AAA.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info