Project information
Nové zobrazovací, výpočetní a analytické metody v diagnostice a monitoraci kardiovaskulárních onemocnění

Project Identification
MUNI/A/1462/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V návaznosti na předchozí interní grantové projekty MUNI/A/1685/2020 a MUNI/A/1393/2019 bude v diagnostice kardiomyopatií pokračovat výzkum nových zobrazovacích možností (sekvencí srdeční magnetické resonance (CMR), single photon emission computer tomography (SPECT) u komorové ektopie, ale i nových diagnostických biomarkerů jako je např. Melatonin. Zobrazovací i analytické metody budou probíhat u pacientů přicházejících k ablacím pro fibrilace síní, kardiomyopatie ale i u zdravých dobrovolníků přicházejících na 1. interní Kardioangiologickou kliniku (I. IKAK). V neposlední řadě budou využity inovativní přístupy algoritmů strojového učení – deep learning v analýze fyziologických EKG dobrovolníků průřezové studie k Kardiovize a pacientských EKG u pacientů souhlasících s využitím anonymizovaných dat pro vědeckou práci.

Publications

Total number of publications: 44


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info