Akutní infarkt myokardu při atypickém odstupu pravé koronární tepny z levého koronárního sinu

Title in English Acute myocardial infarction at atypical origin of the right coronary artery from the left coronary sinus
Authors

BEDNÁROVÁ Veronika NAGY Andrej KINCL Vladimír OPATŘIL Lukáš SEMÉNKA Jiří ŠIMAROVÁ Eva

Year of publication 2022
Type Article in Periodical
Magazine / Source Intervenční a akutní kardiologie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Web https://www.iakardiologie.cz/artkey/kar-202203-0006_akutni_infarkt_myokardu_pri_atypickem_odstupu_prave_koronarni_tepny_z_leveho_koronarniho_sinu.php
Doi http://dx.doi.org/10.36290/KAR.2022.025
Keywords coronary artery anomalies; anomalous origin of the right coronary artery; acute myocardial infarction
Description Vrozené anomálie koronárních arterií jsou zřídka se vyskytující odchylky v anatomii a představují relativně vzácné nálezy při koronarografickém vyšetření. Důsledky přítomnosti koronární anomálie mohou být benigní, klinicky jsou většinou němé a bývají diagnostikovány náhodně. V některých případech však mohou mít závažné následky a prvními klinickými projevy mohou být arytmie, rozvoj srdečního selhání či akutní infarkt myokardu (1–3). V našem sdělení předkládáme kazuistiku 48letého pacienta s akutním infarktem myokardu spodní stěny při atypickém odstupu pravé koronární arterie (ACD) z levého koronárního sinu s interarteriálním průběhem, s přítomností fibrilace komor v úvodu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info