Project information
BAF 060 Freeze - Fracture System

Project Identification
RS95IS004
Project Period
1/1995 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Přístroj je určen pro využití v oblasti membranologie cytoskeletální soustavy ultrastruktury buňky, imunocytochemií a a radiochemií. Aparatura je špičkový produkt v této oblasti a má přednosti v dokonalejším zachování zpracovávaných objektů. Aparatura bude sloužit ke zpracování biologických objektů technikou mrazového lomu při výzkumu ultrastruktury membránových buněčných modelů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info