Project information
Reforma a rozvoj výuky Biofyziky pro potřeby 21. století (Reforma Biofyziky)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0215
Project Period
1/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice

Biofyzika, věda na rozhraní biologie, fyziky a chemie, pociťuje víc než jiné disciplíny rychlý vývoj experimentálních a teoretických metod. Technickému pokroku je nutno přizpůsobit i výuku Biofyziky na MU. Náš projekt spočívá na dvou pilířích: 1. Vybudování týmu Biofyzikální Laboratoře jako experimentálního centra a silné vědomostní základny, která bude studentům k dispozici coby poradna a která bude udržovat kontakty s biofyzikálními laboratořemi EU; do těchto kontaktů zapojíme i naše studenty, představující hlavní cílovou skupinu projektu. 2. Reforma studijního plánu, zavedení nových předmětů a inovace stávajících kurzů, za účasti mimobrněnských a zahraničních odborníků. Kontakty s laboratořemi EU a účast zahraničních docentů hodláme udržet i po uplynutí projektu pomocí spolupracovních programů EU. Absolventi Biofyziky na MU tak budou moci pokrýt poptávku po odbornících ve výzkumných laboratořích, biotechnologických ústavech a lékařských institucích, očekávanou v příštích letech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info