Metronomická léčba v dětské onkologii

Project Identification
MUNI/A/0950/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt studuje bezpečnost a efektivitu metronomické léčby, jako inovativní terapeutické možnosti u dětských onkologických pacientů s progredujícími nebo vysoce rizikovými solidními nádory. Tato léčba nabízí novou šanci dětem s nádorovým onemocněním, u nichž standardní protokolární léčba a také terapeutické postupy tzv. druhé volby selhaly. Kandidáty této léčby jsou také pacienti, kteří sice dosáhli remise na léčbě první volby, ale protokolární léčbu nedokončili z důvodu toxicity a jejich prognóza udržení remise je méně než 50%. Léčba COMBAT - kombinovaná orální metronomická biodiferenciační a antiangiogenní terapie je kombinací metronomicky podávaných chemoterapeutik konvenčních chemoterapeutik v antiangiogenních dávkách (VP-16, cyclofosfamid, temozolomid), a biologicky aktivních substancí (celecoxib – COX inhibitor; fenofibrát – PPAR inhibitor) spolu s diferenciačními agens kyselinou 13-cis retinovou a ergokalciferolem. Součástí projektu je monitorace možných markerů angiogeneze (cirkulující endoteliální buňky a cirkulující progenitorové endoteliální buňky) a také nepřímé sledování imunologické odpovědi na léčbu pomocí T regulačních lymfocytů (Tregs). Výsledky budou srovnány s dětskými onkologickými pacienty léčenými konvenční chemoterapií, resp. srovnány historickou kontrolou.
Cílem projektu je zjistit bezpečnost a účinnost léčby, identifikovat blíže skupiny pacientů, kteří z dané léčby profitují, sledovat míru toxicity a monitorovat dynamiku markerů angiogeneze a imunitní odpověď v průběhu metronomické terapie protokoly COMBAT.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info