Project information
MEDTECH - vzdělávací a výzkumná partnerská síť v medicíně, biomedicíně a přístrojové technice (MEDTECH)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/31.0016
Project Period
6/2012 - 5/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Scientific Instruments of the ASCR, v. v. i.
Brno University of Technology
MESING, s.r.o.

Cílem projektu je vytvoření odborné sítě partnerských pracovišť v oblasti lékařských a biomedicínských oborů včetně pracovišť základního a aplikovaného výzkumu. Síť bude pomáhat při výuce lékařských a biomedicínských pracovníků v nejfrekventovanějších oborech medicíny a bude přispívat ke vzniku multioborových odborných týmů řešících výzkum a vývoj v biomedicíně, jemné mechanice a přístrojové technice pro potřeby specializované chirurgické praxe. Sestavení takto orientované sítě partnerských pracovišť je reakcí na současný trend výzkumu a technologií, který klade důraz na tzv. mezioborové odborné týmy, které jsou schopny integrovat znalosti a zkušenosti z mnoha oblastí. Na bázi sítě vznikne interaktivní výzkumná a technologická platforma mezioborově
proškolených odborných pracovníků, kteří budou připravovat a následně řešit výzkumné projekty zaměřené na témata vyplývající z poznatků moderní medicíny, biomedicíny, přístrojové techniky a jemné mechaniky.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info