Project information
Centrum analýz a modelování tkání a orgánů (Histopark)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0185 (kod CEP: EE2.3.20.0185)
Project Period
10/2012 - 6/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Keywords
Centre for analysis and modeling of tissues and organs
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Rozvoj regenerativní medicíny postavené na tkáňovém inženýrství volá po moderním zobrazování struktury normálních, abnormálních a člověkem tvořených tkání. Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice u Sv. Anny společně nabízí unikátní prostředí, v němž je možné a nutné tuto expertízu dlouhodobě rozvíjet a nabízet ji studentům a badatelům v regionu i mimo něj. Tento projekt má proto cíl vytvořit vědecko-pedagogické uskupení (Centrum) slučující expertízu v řadě zobrazovacích technologií nově budovaných kolem přístrojového vybavení Ústavu histologie a embryologie LF MU a centra excelence ICRC FNUSA. Efektivní činnosti Centra bude dosaženo: a) vznikem pracovních míst pro zahraniční experty a také pro mladé specialisty z ČR, včetně rozvoje podmínek pro jejich vědeckou práci; b) školením studentů a mladých odborníků na zahraničních pracovištích a jejich aktivní účastí na mezinárodních konferencích; a c) předáváním odbornosti formou workshopů a didaktických návštěv zahraničních specialistů.

Publications

Total number of publications: 41


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info