Project information
Přeprogramování somatických buněk darovaných pacienty s dědičnou Duchennovou svalovou dystrofií do kardiomyocytů - nahlédnutí do molekulární podstaty patologických dějů u dilatační kardiomyopatie nemocných DMD. (DUCHENSTEM)

Project Identification
7AMB13FR011
Project Period
1/2013 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Tento výzkum je plánován s cílem urychlit a propojit rozvoj vědeckých poznatků o Dilatační kardiomyopatii spojené s Duchennovou Svalovou Dystrofií (DCM- DMD). Jedná se o zkoumání spojitosti nedostatku dystrofinu a změny homeostázy vápníku. Navrhovaná práce má význam v oblastech důležitých pro využití lidských indukovaných pluripotentních buněk (hIPS), zejména v oblasti výzkumu nemocí srdce a jejich léčby. Projekt je navržen jako realistický a přitom jedinečný modelový způsob použití iPS buněk pro prozkoumání DCM-DMD. Tento model má dalekosáhlé možnosti využití pro další kardiologický základní výzkum, studium nemocí, jejich léčby, screening léčiv a v neposlední řadě další využití kmenových buněk.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info