Diagnostika a patofyziologie neuropatické bolesti

Project Identification
MUNI/A/0935/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Součástí projektu jsou tři samostatné doktorské projekty, které jsou komplementární a jsou součástí komplexního výzkumného zaměření pracoviště na problematiku neuropatické bolesti. Cílem 1. subprojektu je zavést novou unikátní diagnostickou metodu – Contact Heat Evoked Potentials (CHEPS), která umožňuje neinvazivně testovat integritu a dysfunkci termoalgických drah a center na periferní i centrální úrovni. Kromě samostatné analýzy evokovaných odpovědí je cílem i multimodální registrace CHEPS současně s funkční magnetickou rezonancí (fMR), což umožní současně studovat mechanismy percepce bolesti na centrální mozkové úrovni. Tento diagnostický nástroj je k dispozici pouze v několika výzkumných centrech na světě. Cílem dalšího subprojektu bude zkoumat mechanismy endogenní inhibice a facilitace bolesti pomocí metodiky „Conditioned pain modulation“(CMP) a „Temporal summation“ (TS) u chronických bolestivých syndromů s neuropatickou komponentou – bolestí zad a roztroušené sklerózy, včetně možnosti predikce rozvoje neuropatické bolesti a odpovídavosti na léčbu. Cílem posledního subprojektu pak bude ověřit specificitu stanovení hustoty intraepidermálních nervových vláken (IENFD) pomocí kožní biopsie v určení neuropatie tenkých vláken (SFN) u jedné z klinických jednotek, která může SFN napodobovat – u spondylogenní cervikální myelopatie (SCM). Nutnost verifikace specificity metodiky byla jedním z klíčových bodů recentně publikovaného doporučení AAN pro využití vyšetření intraepidermální hustoty tenkých nervových vláken z kožní biopsie v diagnostickém algoritmu polyneuropatií (England 2009). Podobné nálezy nebyly u SCM dosud nikdy publikovány, z dalších jednotek, poteniálně imitujících SFN, byly hodnoceny pouze u roztroušené sklerózy (Herrmann, 2010).

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info