Dítě na prahu dospělosti. Populační studie biologických a psychosociálních faktorů růstu a vývoje 15letých dětí

Project Identification
NR8380
Project Period
1/2005 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts

Příprava a pilotní ověření výzkumného postupu na dalším věkovém stupni dětí (pro 15 let věku) longitudinálně sledovaných od prenatálního období. Týká se dětí i jejich rodičů.
Realizace vlastního dotazníkového šetření v rodinách ve věku 15 let sledovaného souboru dětí.
Analýza dat růstu a vývoje dětí, výživových zvyklostí a úrazovosti.
Hledání prediktorů rizik zdravotního stavu a vývoje.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info