Project information
CELSPAC: Central European Longitudinal Study of Pregnacy and Childhood (CELSPAC)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/M/1075/2013
Project Period
3/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Institute of Biostatistics and Analyses

Projekt zakládá mezioborovou spolupráci mezi Přírodovědeckou fakultou, Fakultou sociálních studií a Institutem biostatistiky a analýz MU při vytěžování dat pořízených během dvou dekád realizace projektu ELSPAC, dlouhodobé mezinárodní studie organizované Světovou zdravotnickou organizací, které je Masarykova univerzita účastníkem. Rozsáhlá data o rodinných, zdravotních, psychologických, environmentálních, sociálních, vzdělávacích, ekonomických a jiných aspektech vývoje a dospívání první polistopadové generace v Jihomoravském kraji představují obrovský výzkumný potenciál, k jehož vytěžení má předkládaný projekt napomoci. Výstupem projektu bude unikátní interaktivní databáze, která umožní realizaci širokého spektra multidisciplinárních projektů, ale také mezinárodních komparativních studií (projekt ELSPAC probíhá paralelně v několika evropských zemích). Projekt tím přispěje nejen ke zvýšení publikační aktivity zúčastněných pracovišť, ale také ke zvýšení atraktivity MU jako partnera v mezinárodních projektech.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info