Podpora výzkumné činnosti Stomatologické kliniky LF MU

Project Identification
026140/14/OKH
Project Period
7/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Stomatologická klinika (STK) LF MU se podílí v institucionální spolupráci od roku 2014
na řešení projektu Excelence v rámci GAČR zaměřeného na regenraci obličejových a zubních tkání. Při řešení tohoto projektu přichází STK s původně neplánovanou
výzkumnou metodou, na kterou nemá finanční prostředky. Proto se obracíme na
JIhomoravský krajský úřad o sposkytnutí neinvestiční finanční podpory (viz. příloha) ve
výši 177 000,-Kč, která umožní i v tomto roce novou metodu Laboratoře tkáňových
kultur STK LF MU realizovat a tím i stabilizovat finanční situaci STK LF MU v celé její
činnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info