Project information
Velká infrastruktura CESNET (VI CESNET)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Institute of Computer Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
LM2010005
Project Period
5/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
CESNET

Cílem aktivity CERIT-SC v letech 2014 a 2015 je zajistit na toto období udržitelnost projektu OP VaVpI s identifikačním kódem CZ.1.05/3.2.00/08.0144 a názvem CERIT Scientific Cloud (CERIT-SC) a pokračovat v činnostech tímto projektem zahájených. Konkrétně centrum CERIT-SC bude pokračovat v provozu a údržbě instalované výpočetní techniky a úložných kapacit a garantovat jejich zpřístupnění uživatelům samostatně i prostřednictvím MetaCentra. V období 2014 a 2015 nebude kapacita dále rozšiřována, investiční prostředky budou využity primárně na obnovu nejstarší stávající technologie.

Publications

Total number of publications: 83


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info