Laserově desorpční hmotnostní spektrometrie pro analýzu molekul a nanočástic

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA15-05387S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Návrh se opírá o multidetekční platformu pro prvkovou a molekulovou analýzu desorpční hmotnostní spektrometrií, která byla navržena a vyvinuta v předchozích projektech. Budeme pokračovat ve fundamentálním studiu originálních technik přípravy vzorku pro ICP MS,
termálního odpařování pomocí laserové diody (DLTV) a laserové desorpce za účasti substrátu (SALD) s cílem dosažení lepších parametrů
analýzy a rozšíření aplikačních možností. Vzorky budou zahrnovat metaloproteiny, komplexy kovů s bioligandy, ale i sloučeniny selenu a jodu.
Nově budou analyzovány nanočástice i jednotlivé buňky a v případě DLTV bude ověřena kompatibilita s platformou pro vyšetření krve ze
suché krevní kapky (DBS). Obě techniky prvkové analýzy budou využity jak pro přímou analýzu vzorku, tak v kombinaci s kolonovými a planárními separačními technikami a s molekulovou detekcí pomocí MALDI MS. V aplikacích vyžadujících vysokou separační účinnost a citlivou detekci bude využito spojení kapilární elektroforézy a SALD ICP/MALDI MS, jednoduché speciace budou řešeny pomocí spojení
tenkovrstevné chromatografie a DLTV.

Publications

Total number of publications: 65


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info