Predikce konverze klinicky izolovaného syndromu do roztroušené sklerózy pomocí pokročilých technik zobrazení magnetickou rezonancí

Project Identification
15-32133A (kod CEP: NV15-32133A)
Project Period
5/2015 - 3/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Cílem tohoto projektu je zhodnotit možnosti predikce konverze klinicky izolovaného syndromu (clinically isolated syndrome, CIS) do roztroušené sklerózy (RS) pomocí pokročilých technik zobrazení magnetickou rezonancí (MR) jako je zobrazení tenzorů difuze (diffusion tensor imaging, DTI) a klidová funkční magnetická rezonance (resting state functional magnetic resonance imaging, rs-fMRI). Tím by mohlo být dosaženo vyšší přesnosti v predikci rozvoje RS než při stávajícím hodnocení konvenčního MR zobrazení. Do prospektivní studie bude zařazeno cca 120 pacientů s CIS, kteří budou sledováni po dobu 2 roků, kdy bude hodnocen výskyt další klinické ataky onemocnění coby známky progrese do RS. Všichni pacienti podstoupí MR vyšetření mozku včetně DTI a rs-fMRI zobrazení, dále DTI zobrazení krční míchy. Hodnoceny budou zejména rozdíly parametrů DTI a rs-fMRI mezi podskupinou pacientů konvertující do RS oproti pacientům bez konverze za účelem identifikace potenciálních prediktorů této konverze. Očekáváme publikace výsledků v impaktovaných časopisech.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info