Project information
Oxidační stres u denitrifikačních baktérií: objasnění funkce zúčastněných proteinů a možných dopadů na životní prostředí

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA16-18476S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Proteomická studie odezvy bakterie Paracoccus denitrificans na oxidační stres vyvolaný methylviologenem poskytla důležité východisko pro další zkoumání funkce identifikovaných klíčových proteinů. Nový projekt se soustředí na dva proteiny s aktivitou flavinreduktasy, čtyři předpokládané flavin-dependentní monooxygenasy, enzymy fixace CO2 a na proteiny, jejichž indukce je řízena na kyslík/superoxid citlivým transkripčním faktorem FnrP. Kombinací biochemických a molekulárně biologických přístupů budou řešeny otázky: Jaké jsou substráty (přirozené či umělé) nových monooxygenas? Interagují tyto enzymy fyzicky s inducibilními flavinreduktasami? Je syntéza enzymů fixace CO2 řízena systémem RegBA, který by působil jako senzor pro superoxid? Jaké jsou širší dopady oxidativní modifikace FnrP na bakteriální denitrifikaci jako významnou součást globálního cyklu dusíku?

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info