Význam bioptické diagnostiky u nově vzniklé dilatační kardiomyopatie

Project Identification
MUNI/A/1270/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem práce je bioptické stanovení zánětlivé infiltrace v myokardu u nemocných s nově vzniklou dilatační kardiomyopatií. Současně je také hodnocena virová přítomnost v myokardu těchto nemocných.
Bude porovnán vývoj echokardiografických parametrů u skupin nemocných s průkazem a bez průkazu zánětu v myokardu a také u skupin s virovou přítomností a bez virové přítomnosti v myokardu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info