Project information
Nové možnosti detekce a identifikace původců nozokomiálních nákaz a jejich terapeutické ovlivnění (NMDIPNNJTO)

Project Identification
MUNI/A/0964/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na detekci a identifikaci nozokomiálních patogenů (multirezistentní entrobakterie a pseudomonády, patogenní kvasinky, methicilin rezistentní S. aureus aj.) i méně obvyklých nozokomiálních agens (C. dubliniensis, kvasinky skupiny C. parapsilosis, Propionibacterium acnes aj.) i případně probiotické bakterie. Tyto mikroorganizmy představují značné riziko pro pacienty s oslabenou obranyschopností. Rychlá a spolehlivá identifikace těchto mikroorganizmů a sledování jejich klonality, stejně jako průkaz přítomnosti faktorů virulence, jsou klíčové pro zavedení účinných preventivních opatření i pro volbu vhodných terapeutických postupů. Projekt řeší komplexně problematiku diagnostiky nozokomiálních infekcí, způsobených těmito mikroorganizmy, s důrazem na optimalizaci diagnostických schémat i návrh a ověřování nových identifikačních a typizačních metod, a to včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze, Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii. Bude také posuzován klinický význam sledovaných agens na základě sledování jejich výskytu a průkazu přítomnosti faktorů virulence, tvorba biofilmu. Součástí projektu je také hledání nových preventivních a terapeutických přístupů u těchto infekcí, zejména sledování účinnosti probiotik, využití antimikrobiálních látek účinných vůči mikrobiálním biofilmům a antibakteriálních vlastností modifikovaných povrchů medicínských pomůcek.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info