Efekt diabetického mikroprostředí na vybrané procesy při vzniku kolorektálního karcinomu, jeho klinický průběh a odpověď na terapii

Investor logo
Project Identification
GA16-14829S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Projekt si klade za cíl studovat vztah mezi glukotoxicitou indukovanou diabetem, aktivitou p53 a efektem metforminu na biologické vlastnosti kolorektálního karcinomu

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info